tamadon-sireh-nabavi

676
توسط مدیر سایت, 12 ماه پیش
0 0

❇️ ظرفیت‌های تمدن‌سازی سیرۀ نبوی

✍️عباسعلی مشکانی سبزواری

?درباره سیره نبوی و نسبت آن با تمدن و تمدن‌سازی دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی به هیچ‌وجه این مناسبت را برنمی‌تابند، گروهی به مناسبت حداقلی و بعضی نیز قائل به مناسبت حداکثری هستند. سنجش نسبت سیره نبوی با تمدن با دو نگاه توصیفی و تجویزی قابل بحث و بررسی است. مقاله حاضر با نگاه توصیفی، و با استفاده از اصول و متد اجتهادی موجود، می‌کوشد تا با مروری اجمالی، اثبات‌کند که می‌توان از پیوندی آشکار و استوار بين آموزه‌های سیره نبوی و مقوله تمدن و تمدن‌سازی سخن گفت. هرچند نمی‌توان ادعا کرد نظام‌های اجتماعی مورد نیاز تمدن، به صورت کامل و آماده الگوبرداری در سیره نبوی موجود است، اما وجود چارچوب‌های اصیل و ساختاری تمدن در آن قابل انکار نیست. بدیهی است نگاه تجویزی به سیره نبوی و ارائه نظام‌های اجتماعی تام و تمام در حوزه‌های گوناگون زندگی بشری برای تشکیل #تمدن_اسلامی، در گرو رویکرد کل نگر و فقاهت حکومتی در فرایند اجتهاد و استنباط (فقه حکومتی) است.