کتاب گفتمان انقلاب اسلامی

780
توسط مدیر سایت, 2 سال پیش
0 0

?معرفی کتاب: گفتمان انقلاب اسلامی
?سرپرست پژوهش: مسعود صدوق
?تهیه و تنظیم: محمدصادق حیدری
?کارشناس تدوین: احمد زیبایی نژاد و روح الله صدوق
?ناشر: قم، موسسه انتشاراتی امام عصر (عج)
?سال تالیف: 1395
?کتاب «گفتمان انقلاب اسلامی» در سه فصل: 1- خاستگاه انقلاب اسلامی در فرهنگ انبیا 2- چالش انقلاب اسلامی با ساختارهای تمدن مدرن 3- راه برون رفت از ناهنجاری ها در سطح (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) منتشر شده است.
▫️این کتاب، تدوین مطالبی است که در سلسله نشست های گفتمان انقلاب اسلامی در مصلی قدس قم برگزار شده است.
▫️در فصل اول این کتاب، تلاش شده تا با تحلیلی نوین از «فرهنگ انبیا» و قیام الهی آنان و تبیین جایگاه انقلاب اسلامی در «فلسفه  تاریخ دینی»، از تأویل نخبگانی نسبت به راه و اندیشه حضرت امام خمینی و تحریف آن به «تحجر یا انفعال» جلوگیری شود.
▫️در فصل دوم، با توجه به دغدغه های مدیریتی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در موضوع فرهنگ و اقتصاد (مانند «بار ارزشی موجود در مفهوم توسعه» و «ضرورت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و…) «چالشهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی انقلاب اسلامی با تمدن موجود و مدل ادارهای برخاسته از آن»، تشریح شده است.
▫️در فصل سوم نیز «راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این چالشها» در سه سطح «کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت » ارائه گردیده است.

#انقلاب_اسلامی