ایمان عادلی
Author: ایمان عادلی
ایمان عادلی

اصل برگزاری دیدار اتفاق خرسندی است و از آن مهم تر نکات مهم و نگاه عمیق رهبر فرزانه انقلاب است.
بنظر می رسد بخشی از مشکل عدم پیشرفت در گفتمان تمدن سازی و همچنین در تحقق تمدن نوین در همین جلسه به خوبی مشهود بوده و قابل تامل است.

بحثم را در نکات ذیل تقدیم می‌کنم.

اولاً. با کمال احترام به حضار در جلسه ولی شکاف نخبگان ما با نگاهها و مطالبات حضرت آقا حفظه الله مشهود است دردی که بخشی از عدم تحقق اهداف انقلاب را ثمره می دهد و به راحتی نمی شود از آن گذشت در بازه شکل گیری نهضت یک تجربه موفق همراهی توده و نخبگان با امام امت ره بود ولی متاسفانه در این زمانه حرفش هست واقعیتش نیست.

بیان مدعی هم آشکار است یکی گفته حاضرین در جلسه و دیگری بیان ایشان که بر فرآیند ترسیم شده خودشان اصرار داشته اند باید برای این درد فکری کرد والا خیلی وقت هست که ایشان توده را بر نخبگان در برخی از موضوعات ترجیح داده و نمره ضعیف نخبگان آشکار شده...به این نکته مشغله های زیاد اکثر نخبگان و تخصص‌های متعدد کم عمق را هم بیافزایید.

دوماً.این نکته که در فضای صرف نظریه پردازی نمانید یک خطای آشکار تولید علم و نظریه پردازی است که متاسفانه در موضوع کاملا تحققی و اجتماعی مثل تمدن هم نیاز به تذکر پیدا میکند.این نشان از فاصله عمیق قم و تهران دارد صد کیلومتری که هزاران فرسخ شده.
در قم نظرهای بدون کارکرد تولید می شود و در تهران اقدام های بدون پشتوانه
طبعا برای این درد ایجاد ستادهماهنگی و... که تجربه سه دهه اخیر بوده راهگشا نیست چون عمق فاصله بین حوزه و حاکمیت به معنای پیشران ایجاد تمدن نوین بیش از این حرفهاست که در مرحله هماهنگی باشند،نقشه راه مختل هست و..

سیماً.لبه های ایجاد تمدن باید موضوع تمدن پژوهان باشد که میدانم برخی از بزرگواران از این جنس دغدغه دارند مثلاً به نظر می‌رسد بی معناست اگر شما بنای نظریه پردازی در ساحت تمدن داشته باشید اما الان از وضعیت رشد خرده فرهنگ مقاومت در دهه های گذشته ایران و الان در کشورهای مختلف محور مقاومت بی اطلاع باشید و به عراق و سوریه نگاه راهبردی نداشته باشیدو... حرف های عمیق از تمدن بزنیم و حتی از موقف کنونی خودمان در این ساخت مطلع نباشیم.

پیشنهاد حقیر دل سپردن واقعی به پیشنهاد حضرت آقاست کار نهضتی وجهادی برای این موضوع نیاز هست اگر بشود همین جمع ارزشمند ماهی یکبار گفتگوی صمیمی و دقیق البته با نقشه پیشینی، مستمر و با صبر تمدنی،متعهد به نظم حضور و بدون نگاه بالا پایینی ...راه بیاندازند شاید بخشی از دردها دوا شود و سطح این جلسه در سالهای بعد رشد جدی بکند و از متابعت این پیشنهاد توفیقات زیادی حاصل خواهد شد انشالله

البته رهبری فرآیند ایجاد تمدن نوین را با حاج قاسم ها و سید حسن هاو.. پیش خواهند برد فقط شاید ما جا بمانیم و در آن افق تنفس نکنیم...

ما در مدرسه تمدن نوین اسلامی (متنا)آماده خدمتگزاری به این فرآیند و تهیه نقشه پیشینی هستیم.

ایمان عادلی خادم مدرسه تمدن نوین اسلامی متنا www.matna.org