🔸🔶مرکز نوآوری های اجتماعی مبتدا با مشارکت متنا برگزار می کند

#فراخوان پذیرش مجموعه های #تعلیم و #تربیت
 
#ویژه هسته هایی که افراد اصلی آنان در شهر قم می باشند.

💠 مزایا

- خدمات راهبری و مشاوره
- حمایت و پشتیبانی مالی تا سقف 70 ملیون تومان
- محیط استقرار فردی و جمعی در شهر قم
- ارائه تجربیات موفق کشور
- تسهیلگری خدمات رسانه ای
- همراهی تا اتصال به میدان تحقق ایده و توسعه
- دسترسی به نهادهای حاکمیتی و منابع و اساتید شاخص
- تکمیل کادر هسته ها از طریق برگزاری دوره های آموزشی  

👇پیش ثبت نام‌ از طریق پیوند زیر👇

https://digiform.ir/w4e8a62ea

✅جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر وارد کانال مرکز نوآوری های اجتماعی مبتدا شوید.
   
Eitaa.com/mobtada

ساعت تماس ۹ الی ۱۵ روزهای کاری
تلفن:02532933518